Dokumenty do pobrania

 1. Oprocentowanie lokat: pobierz
 2. Oprocentowanie kredytów: pobierz
 3. Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skaryszewie: pobierz
 4. Komunikat Bankowy Fundusz Gwarancyjny: pobierz
 5. Wnioski o dostęp do Internet Bankingu: pobierz
 6. Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usługi internet banking dla firm: pobierz
 7. Tabela prowizji i opłat bankowych: pobierz
 8. Formularz reklamacji (indywidualni): pobierz
 9. Formularz reklamacji (instytucjonalni): pobierz
 10. Informacja RODO: pobierz
 11. Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie: pobierz
 12. Aplikacja nPodpis! : pobierz
 13. Bilans Banku! : pobierz
 14. Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej! : pobierz
 15. Sprawozdanie z badania BS Skaryszew SF 2022! : pobierz
 16. Zasady_polityki_informacyjnej w BS Skaryszew! : pobierz
 17. BREXIT Komunikat! : pobierz
 18. Klauzula informacyjna system nagrywania rozmów telefonicznych: pobierz
 19. Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta: pobierz
 20. Formularz reklamacji kart Klient Indywidualny: pobierz
 21. Formularz reklamacji kart Klient Instytucjonalny: pobierz
 22. Klauzula informacyjna odbiorcy przelewów bankowych: pobierz
 23. Wakacje Kredytowe 2024r. – Wniosek: pobierz
 24. Wakacje Kredytowe 2024r. – Materiały-które-pomogą-w-wyliczeniu-wskaźnika-RdD: pobierz
 25. Regulamin korzystania z Aplikacji Mobilnej: pobierz

Do pobrania