Informacje wymagane prawem

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku – POBIERZ

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku – POBIERZ

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku – POBIERZ

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku – POBIERZ

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku – POBIERZ

Informacje wymagane prawem