Informacje wymagane prawem

Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2023r. – POBIERZ

Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2022r. – POBIERZ

Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2021r. – POBIERZ

Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2020r. – POBIERZ

Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2019r. – POBIERZ

Schemat Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Skaryszewie: POBIERZ

Ocena Roczna z adekwatności systemu kontroli wewnętrznej: POBIERZ

Informacje wymagane prawem