Komunikaty zarządu banku

  1. Komunikaty pobierz
  2. Harmonogram implementacji postanowień polityki pobierz
  3. Informacja Profil Ryzyka i Poziom Kapitału pobierz
  4. Oświadczenie zarządu banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego pobierz
  5. Polityka ładu korporacyjnego pobierz
  6. Ocena Przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego – 2022r. pobierz
  7. Wniosek o restrukturyzację zadłużenia – instytucjonalny pobierz
  8. Wniosek o restrukturyzację zadłużenia – osoby prywatne pobierz
  9. Statut Banku pobierz

Komunikaty zarządu banku