Skład obecnej Rady Nadzorczej

  • Ireneusz Kumięga – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Sowa - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Mroczkowska Jadwiga - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Janusz Nogaj – Członek Rady Nadzorczej
  • Henryk Słomka – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Ziółko - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Domagała – Członek Rady Nadzorczej

Skład komitetu Audytu

  • Piotr Domagała – Przewodniczący
  • Janusz Nogaj - Członek
  • Henryk Słomka - Członek

Skład obecnej Rady Nadzorczej