Skład obecnej rady nadzorczej

  • Falkiewicz Jan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Nogaj Janusz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Mroczkowska Jadwiga - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Falkiewicz Dorota – Członek Rady Nadzorczej
  • Pawlak Józef – Członek Rady Nadzorczej
  • Słomka Henryk - Członek Rady Nadzorczej

Skład obecnej rady nadzorczej