Skład obecnego zarządu

  • Danuta Kozicka – Prezes Zarządu
  • Barbara Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu
  • Wojciech Skrok – Członek Zarządu

Skład obecnego zarządu