aktualności

Dbamy o wspólne bezpieczeństwo

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie – jesteśmy dla Ciebie!

Tęsknimy, ale w trosce o wspólne bezpieczeństwo nadal zachęcamy #zostańwdomu.

W ważnych sprawach prosimy najpierw o kontakt telefoniczny 0-48-610-30-26 lub mailowy centrala@bsskaryszew.sgb.pl.

Jeśli jednak postanowisz odwiedzić naszą placówkę, pamiętaj o obowiązkowym zakryciu ust i nosa J

aktualności

OGŁOSZENIA

Szanowni Państwo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skaryszewie zawiadamia, że zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku, w dniu 24-05-2022 /wtorek / o godz. 15:00 – I termin, 15:30 – II termin  w lokalu Folwark Bancer w miejscowości Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew odbędzie się zebranie przedstawicieli.


Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu, Sprawozdanie Finansowe roczne i Rachunek Wyników, opinia biegłego rewidenta oraz Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego


Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Skaryszewie