Skład obecnej Rady Nadzorczej


1. Falkiewicz Jan – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Nogaj Janusz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Mroczkowska Jadwiga - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Falkiewicz Dorota – Członek Rady Nadzorczej

5. Pawlak Józef – Członek Rady Nadzorczej

6. Słomka Henryk - Członek Rady Nadzorczej

Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.